GXU Gear

GXU gear er konstruert for å brukes på fartøy der lengden av maskinrommet er begrenset. Gearet kan leveres med forskjellige senterhøyder for best mulig plassering i maskinrommet. Det er benyttet spiralkoniske tannhjul av beste kvalitet i gearet. Gearet er basert på en kraftig konstruksjon for å oppnå en høyest mulig driftsikkerhet. Kraftuttak for drift av hydrauliske pumper eller generator kan leveres etter behov.

   
Alle geartypene blir levert med følgende hovedkomponenter:
• Gearhus i støpejernsutførelse for stivest mulig konstruksjon
• Inngående aksel tilpasset fleksibel kobling
• Hydraulisk lamellplate-clutch for sikker og myk innkobling
• Tannhjul med herdet og slipt fortanning for sikker og stille gange
• Hydraulisk servomotor for nøyaktig justering av propellstigning
• Kraftig dimensjonert utgående aksel tilpasset propellakselflens
• Alle lager av rullelager type med minimalt friksjonstap og lang levetid
• Kraftig dimensjonert sfærisk trustlager med minimalt friksjonstap
   og lang levetid

Alle deler er laget av de mest hensiktsmessige materialkvaliteter.
Finnøy Gear & Propeller AS • Finnøy, 6487 Harøy • E-mail: post@finnoygear.no • Telefon: 71 27 60 00 • Telefax: 71 27 60 35